Zmena termínu vianočných prázdnin

Picture-Taker-Ujb2vB
Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259/4 – A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, ktoré sa uskutočnia od 21. decembra 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 (piatok.)