Tuláčik a Klára

Picture-Taker-YgEWj9
Pútavý príbeh o priateľstve medzi malým psíkom a dievčatkom zaujal žiakov primárneho vzdelávania 22. 05. 2018 v Bábkovom divadle v Žiline. Žiaci pozorne počúvali a sledovali celý dej divadelného spracovania rozprávky o domove, ľudskej múdrosti... Klára prostredníctvom lásky k Tuláčikovi - najvernejšiemu priateľovi človeka, vyjadrila lásku k mame.