Prerušenie školského vyučovania na I. stupni ZŠ

Picture-Taker-kzH6HU
Vážení rodičia,

riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa školy rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania na I. stupni ZŠ od 10.03.2021 do 12.03.2021 z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie Covid 19.

Žiaci I. stupňa ZŠ prechádzajú od 10.03.2021 na dištančnú formu výučby pomocou komunikačnej platformy Microsoft Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.