Školské kolo Pytagoriády

Matematika nie je žiadna veda, pokiaľ sa precvičuje, rozvíja, rozširuje obzor poznania a rozvíja kritické myslenie. Svoje matematické schopnosti a zručnosti si mohli žiaci 3. až 8. roč. otestovať v školskom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo 12. a 13. 12. 2018.

Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola:
1. Lenka Drobčiarová – IV. A
2. Alex Lőrincz – IV. A 
3. Sofia Risová – IV. B
4. Matej Možješ – V. A 
5. Ivan Puchoň – VI. A
6. Mário Králik – VII. A
7. Romana Puchoňová – VII. A
8. Adela Hrtánková – VIII. A
9. Barbora Hrobáriková – VIII. A