Kolorit slovenského ornamentu 2018

Picture-Taker-saqOW1
Rozvoj regionálnej výchovy, kultúrnych zvyklostí a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry patrí medzi obľúbené činnosti žiakov primárneho vzdelávania. Dievčatá a chlapci v rámci záujmovej činnosti pod vedením p. Master of Arts Schmutzovej, spoznávajú kultúrne dedičstvo našich predkov, pestujú pozitívny vzťah k regionálnym zvyklostiam a tradíciám a zároveň rozvíjajú svoje talenty. Svoj výtvarný talent v kreslení ornamentu preukázala aj žiačka 4. roč., Elisabeth Slípková a získala cenu Domu Matice slovenskej.

Elisabeth, srdečne blahoželáme!