Typy prírodných krajín – práce našich piatakov

Picture-Taker-wjaX1k
Žiaci piateho ročníka nám svojimi prácami priblížili rôznorodosť našej planéty Zem. Využitím medzipredmetových vzťahov nám predstavili polárnu krajinu, savanu, púšte a polopúšte, dažďový prales a ich typických obyvateľov. Žiaci pri tvorbe projektov využili znalosti z predmetu geografia, výtvarná výchova, technika a slovenský jazyk. Počas hodín kooperatívneho vyučovania vytvorili časopis, informačné letáky a plagáty.

Fotogaléria