Beseda s ochranármi NP Malá Fatra

17. septembra 2019 našu školu navštívili ochranári z NP Malá Fatra. Ich návšteva bola spojená s besedou o ochrane prírody, význame lesa a živočíchov. Besedy sa zúčastnili všetky triedy, avšak s rôznymi témami. Pre žiakov prvého stupňa pripravili ochranári tému Zvieratká v lese, pre ročníky 5.- 6. Vtáctvo NP Malá Fatra a pre ročníky 7.-9. Veľké šelmy lesov NP Malá Fatra. Beseda bola doplnená ukážkami, či už názornými alebo obrazovými, videami z fotopascí a taktiež riešeniami úloh, do ktorých sa žiaci aktívne zapájali. Ochranári tiež priblížili žiakom nutnosť ochrany životného prostredia a potrebu separácie odpadu.

„Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť!“