Geografická olympiáda - boli sme úspešní !

Blahoželáme našim skvelým žiakom:

1. Michalovi Kecíkovi - 1. miesto /6. roč./

2. Lei Tomkovej - 2. miesto /6. roč./

3. Martinovi Várošovi - 1. miesto /9. roč./

za vynikajúce teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri objavovaní našej planéty Zem, ktoré dňa 6.2.2014 uplatnili v okresnom kole GEO.

Cesta za poznávaním prírody a skúmaním zákonitosti Zeme sa pre Michala Kecíka ešte nekončí, pretože dňa 2.4.2014 bude našu školu reprezentovať v krajskom kole GEO.

MIŠKO, držíme palce!