Slávik Slovenska

Picture-Taker-TnQl52
Dňa 16. 05. 2018 sa v Základnej umeleckej škole v Bytči konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali Nikolka Sedláková a Monika Kytková. Obidve súťažiace získali v jednotlivých kategóriách 1. miesto. Ich „spevácka príprava“ pod vedením p. uč. Mgr. Skukálkovej naďalej pokračuje, nakoľko nás budú víťazky OK reprezentovať v krajskom kole Slávika Slovenska v Žiline.
Nikolke a Monike gratulujeme, obdivujeme ich „zlato v hrdle“ a želáme im veľa šťastia v speváckom prejave 6. júna 2018.

Fotogaléria