Okresná súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-iM8Pt3
Jednou z obrovských výziev pre 21. storočie je rozvoj vzájomnej spolupráce. Dôležité je, aby žiaci pociťovali zodpovednosť, napr. za prípravu na vyučovanie, súťaž, svoje správanie voči sebe a okoliu. Takáto čiastočná príprava žiakov pre život vyvrcholila 25. apríla 2019 v okresnom kole súťaže „Mladý záchranár civilnej ochrany“, kde súťažiaci preukázali výborné praktické zručnosti, schopnosti a teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, hasenia malých požiarov a civilnej ochrany. Odmenou za ich spoločnú tímovú prácu a vzájomné učenie sa, je umiestnenie na stupni víťazov. Sabinka Risová, Barborka Hrabovská, Karol Kalabus a Vladko Možješ získali najvyššiu métu súťaže - 1. miesto a zaručený postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. mája 2019 v Dolnom Kubíne.
Gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v postupovom kole!

Fotogaléria