Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Picture-Taker-O6LBS7
„ Ó, mojej matky reč je krásota...“ týmito slovami obdiv k rodnému jazyku vyjadril P. O. Hviezdoslav. Krásu nášho jazyka nám predviedlo aj 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 7. marca 2018. Žiaci boli za svoje výkony odmenení sladkou odmenou, tí najlepší aj peknou knihou a diplomom a víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Bytči.
Výsledková listina:
Kategória I.

Próza/ poézia
1. Alex Lőrincz / Nicole Gáliková
2. Alexandra Lutišanová / Sofia Risová
3. Adela Dvoráková/ Vanessa Miková

Kategória II.

Próza/ Poézia
1. Romana Puchoňová/ Filip Sedlák
2. Patrik Hrtánek/ Kristián Randa
3. - / Martina Šebeňová

Kategória III.

Próza / poézia
1. - / Barbora Šichmanová
2. Barbora Hrobáriková/ Monika Hruštincová
3. - / Adela Hrtánková

Fotogaléria