Zoologická prednáška

Picture-Taker-Mx5vF8
Pracovníci Považského múzea v Žiline zorganizovali pre žiakov základných škôl v Sobášnom paláci v Bytči odbornú prednášku s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá. Prebúdzajúca príroda a krásy zrodenia nového života mláďat v živočíšnej ríši zaujali aj našich žiakov 1. stupňa, ktorí 15. 02. 2018 túto prednášku s nadšením absolvovali. Žiaci získali nové informácie zo života jednotlivých druhov vtákov a cicavcov (krivonos smrekový, výr skalný, sova obyčajná, kuvičok vrabčí, orol skalný, myšiak lesný, medveď hnedý, vlk dravý, líška obyčajná, lasica obyčajná a kuna lesná). Prednáška bola pútavá, spojená s audiovizuálnou prezentáciou a prehliadkou exponátov zvierat v životnej veľkosti.

Fotogaléria