Návšteva Budatínskeho zámku

Picture-Taker-nlAUDQ
Aj keď sa školský rok ešte len začal, žiaci 2.A, 3.A, 4.A a 4.B sa 25. septembra 2018 zúčastnili exkurzie na Budatínsky zámok, ktorý sa nachádza na sútoku riek Kysuce a Váhu. Všetci žiaci si mohli prezrieť dobový interiér z obdobia gotiky a baroka, keď tam žil pán Váhu i Tatier, Matúš Čák Trenčiansky (14. storočie), no i z neskoršieho obdobia, keď hrad vlastnil rod Suňogovcov. Rovnako zaujímavá bola aj výstava drotárskych výrobkov Považského múzea v Žiline. Jej expozície boli zamerané na dejiny slovenského umenia a kultúry. Väčšina našich žiakov 1. stupňa ZŠ navštívila Budatínsky hrad prvýkrát, očarení a  o vedomosti bohatší, odchádzali s krásnymi zážitkami a dojmami.

Fotogaléria