Stavanie mája

Picture-Taker-K5Urz8
„Vstávaj dievča hore, sadíme Ti máje, ak hore nevstaneš mája nedostaneš. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
Aj tóny tejto krásnej májovej pesničky zazneli z úst našich detí pri stavaní mája. Akcia sa uskutočnila 28. apríla na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra a panovala dobrá nálada.

Fotogaléria