Vianočná besiedka

Picture-Taker-PC30Ck
Máme tu Vianoce, krásny čas,... aj táto pesnička zaznela na vianočnej besiedke, ktorú nám zaspievali žiaci 1. roč. a vytvorili nám príjemnú vianočnú atmosféru. Program na vianočnú besiedku si pripravili žiaci každej triedy a predviedli nám svoje spevácke, hudobné a tanečné schopnosti a zručnosti prostredníctvom vianočných zvykov a tradícií. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie Folklórneho súboru Kolárik pod vedením manželov Schmutzovcov. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali čarovnú a magickú pesničku: „Tichá noc, svätá noc.

Fotogaléria