Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 2. 4. 2019

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje dňa 2. apríla 2019 (utorok) všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – odstávka elektriny.

V 9. ročníku sa uskutoční 3. apríla Testovanie 9 – žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Podrobnejšie informácie o testovaní žiakov 9. ročníka sú uvedené na webovom portáli: www.nucem.sk →Testovanie 9-2019.