Mladý zdravotník I. a II. stupňa - 2015

Picture-Taker-dg3S2I
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline usporiadal 20. mája 2015 súťaž družstiev „Mladých zdravotníkov". Tejto súťaže sa zúčastnili ako každý rok aj žiaci našej školy z prvého a druhého stupňa. Opäť svojimi vedomosťami, zručnosťami a pohotovosťou dokázali, že patria medzi najlepších. Obidve družstvá obsadili 2. miesto.

Súťaž pozostávala z testovej časti, kardiopulmonárnej resuscitácie a simulovanej situácie, kde bolo treba ošetrovať zlomeniny, krvácavé stavy, popáleniny, poranenia hrudníka - pneumothorax, vyvrtnutia, poranenia chrbtice a iné . Táto súťaž ponúkla našim žiakom mnoho cenných skúseností, ktoré budú schopní v prípade núdze využiť.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Tím - I. stupeň

Vedenie: Mgr. Dana Klimová

Júlia Šimáková - kapitán družstva
Karolína Fanová
Anabel Záhumenská
Martina Šebeňová
Barbora Hrabovská

Tím - II. stupeň

Vedenie: Mgr. Elena Tvrdá

Lea Tomková - kapitán družstva
Natália Gáliková
Paula Šebeňová
Barbara Dižová
Eliška Krajčíová

FOTOGALÉRIA