Svet peňazí - výchovný koncert

„Bez práce nie sú koláče!“ Aj v duchu tohto hesla sa nieslo divadelné predstavenie pod názvom Svet peňazí, ktoré dňa 17.10. 2018 pre našu školu sprostredkovalo divadlo Clipperton. Dvaja herci, Alek a Oliver, formou rozhovoru a populárnych piesní, vysvetlili deťom základné pojmy z finančnej gramotnosti ako sú rozpočet, úrok, úver, dlh, exekútor, pôžička, platobná karta,… Počas predstavenia kládli herci deťom kontrolné otázky z danej problematiky. Deti za správnu odpoveď dostali zdravú odmenu. Hlavná myšlienka divadelného predstavenia bola naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi, rozpoznať, čo je v živote viac a čo menej dôležité, prečo je dobré šetriť a pod ...

A na záver jedno múdre odporúčanie od samotných hercov: „Tešiť sa z toho, čo máme, a netrápiť sa nad tým, čo nemáme.”