Biologická olympiáda

15. 5. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo BIO. Žiačka Lea Tomková zo 6.roč. absolvovala túto súťaž medzi účastníkmi v okresnom kole v Žiline, keďže bola ako jediná prihlásená v Bytči.

Skončila teda na 1.mieste za okres Bytča, no čo je potešujúce, so svojimi vedomosťami by obstála aj medzi najlepšími žiakmi v okrese Žilina.

Gratulujeme!