Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-uPjsdV
Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C. Odborná porota preverila vedomosti a jazykové zručnosti súťažiacich v 3 častiach. Prvú časť tvoril vedomostný test, v druhej časti mali súťažiaci v časovom limite transformovať text na novinovú správu. V tretej časti dievčatá a chlapci predviedli svoje rečnícke schopnosti, pretože ich úlohou bolo pripraviť a predniesť slávnostný príhovor. Pri riešení náročných úloh museli predviesť nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné zručnosti a cit pre jazyk. Náš deviatak Karol Kalabus v silnej konkurencii žiakov ostatných škôl získal krásne prvé miesto a bude našu školu reprezentovať aj v krajskom kole v Žiline. Budeme mu držať palce! Gratulujeme!