Javorník 2017

V prílohe je uverejnený časopis Javorník 2017