Advent a Mikuláš

Picture-Taker-WAcMeW
S prvou adventnou nedeľou a prvou rozsvietenou sviečkou na adventnom venci sme si všetci viac uvedomili, že sa blíži jedno z najkrajších období roka – Vianoce. Zo školských chodieb a tried vymizli šarkany, tekvičky, jesenné lístie a rozžiarili sa prvým plamienkom adventnej sviece i žiarou vianočného stromčeka s ukrytými darčekmi. A kým sa deti dočkajú naozajstného snehu, čarujú zatiaľ v školskom klube z papiera vločky, nezbedných snehuliakov, anjelov i čertíkov. A aby neostalo iba pri papierových, tí naozajstní čerti a čertíci, anjeli i Mikuláš nezabudli ani tento rok prísť odmeniť všetky dobré deti z našej školy. Niekoho postrašili, niekoho potešili, ale predovšetkým priniesli dobrú náladu a veľa smiechu.

Fotogaléria