Šaliansky Maťko – okresné kolo

Picture-Taker-FLmz50
Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí, je po Hviezdoslavovom Kubíne azda druhou najznámejšou prehliadkou recitačných talentov. Tohtoroční víťazi školského kola nás potešili úspešnou reprezentáciou v OK súťaže, ktorá sa konala 11. 1. 2019. Srdečne blahoželáme Alexovi Lőrinczovi (II. kateg., 4.A) k 2. miestu a Romanke Puchoňovej (III. kateg., 7.A) k 4. miestu. Milovníkom umeleckého slova ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a gratulujeme.