Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-fOf0Do
Náš žiak 8. ročníka, Karol Kalabus, sa 29. 11. 2017 zúčastnil na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. V okresnom kole súťaže sa zúčastnilo 8 prihlásených žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch častí:
1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu,
2. z transformácie textu textu na reklamu,
3. z ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje rečnícke schopnosti.
Ich úlohou bolo v krátkom čase pripraviť a odprezentovať rečnícky prejav na danú tému.
Sily boli vyrovnané, opäť sa potvrdilo známe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože postúpiť môže len jeden. Nášmu Karolovi sa podarilo získať pekné druhé miesto. 
K peknému umiestneniu gratulujeme.