Plavecký výcvik

V týždni od 28.9. do 2.10 sa žiaci 3. a 4. roč. zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská v Žiline. Pod odborným vedením trénera sa oboznamovali so základnými pohybovými cvičeniami vo vode. Na záver boli žiaci odmenení „Mokrým vysvedčením“.