Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

Picture-Taker-SMnL1i
Prvé slnečné dni privítala naša škola básňou. 9. marca 2015 sa totiž uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. O tom, že deti majú aj dnes blízko k umeleckému slovu nás presvedčil počet účastníkov, pretože zastúpená bola každá trieda (hádam okrem šiesteho ročníka). Vzácne boli vyrovnané kategórie poézie a prózy. Medzi víťazov sa zapísali v 1. kategórii - Romanka Puchoňová (III.A, poézia), Tomáško Dunaj (III. A, próza), v 2. kategórii Vlado Možješ (V.A, poézia), Julka Šimáková (IV. A, próza), v 3. kategórii Silvia Hulínová (VIII.A, poézia), Zuzana Michalíková (IX. A, próza). Gratulujeme aj všetkým žiakom umiestneným na druhom a treťom mieste.

FOTOGALÉRIA