Otvorenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 o 08.00 hod. pred budovou základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať v priestoroch školy na prízemí. Po úvodnom zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli vhodnú obuv na prezutie a písacie potreby.

Zároveň sa tešíme na našich budúcich prváčikov a všetkým žiakom školy prajeme úspešný štart do nového školského roka!