Testovanie 5 – 2017

Picture-Taker-mB5hjL
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. roč. ZŠ v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko - organizačným pokynom pre šk. rok. 2017/2018. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 5. roč., test písali z matematiky a slovenského jazyka.