Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“

Picture-Taker-1rLwiw
Dňa 23.6.2014 si opäť otestovali svoje znalosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci naši „Mladí zdravotníci I. a II. stupňa" v regionálnom kole v Žiline. Obidve družstvá obsadili pekné 3. miesto. Gratulujeme.

FOTOGALÉRIA