Preplácanie cestovného žiakom z Petrovíc

Picture-Taker-eBtY2U
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 15. 12. 2020 (utorok) v čase od 12:00 -15:00 hod. sa budú na Obecnom úrade v Petroviciach vyplácať cestovné náklady spojené s dopravou žiakov do školy.