Stavanie mája

Picture-Taker-OuiiCH
Zachovanie zvykov a tradícií našich predkov patrí medzi priority našej školy. Každoročne organizujeme na vstupnom nádvorí školy stavanie nášho „májového stromu“. Žiaci 2. roč. aj tento rok „priložili ruky k dielu“ a 30. apríla pod vedením p. uč. Klimovej, nádherne vyzdobili máj, ktorý symbolizuje pestrosť a krásu prebúdzajúcej sa okolitej prírody.

Fotogaléria