Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?

Picture-Taker-aRGhvx
Dňa 6. decembra nás opäť po roku navštívil sv. Mikuláš, ktorý potešil najmä tých najmenších. Rozžiarené očká, milé úsmevy privítali Mikuláša spoločne s anjelmi a čertmi. Žiaci s dávkou odvahy potešili sv. Mikuláša peknými básničkami, pesničkami a milým slovom. Najkrajšou odmenou bol mikulášsky balíček pre všetkých žiakov školy.