Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Picture-Taker-t6Ppga
V zmysle § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015, sme uskutočnili 19. 10. 2018 testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Rovnaké testy (telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4x10m, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh člnkový beh na 20 metrov) absolvujú žiaci opäť v 3. ročníku. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport.