„Čo vieš o hviezdach?“

Picture-Taker-BhakGS
V dňoch 29.3., 30.3. a 31.3.2021 sa konali regionálne kolá 31. ročníka celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorú v našom regióne realizovala Krajská hvezdáreň v Žiline.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách a dvoch častiach: test a mapa hviezdnej oblohy. Test pozostával z otázok zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmických prostriedkov v astronómii.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali v 1. kategórii Roman Polko zo 4.A, ktorý sa umiestnil na 2. mieste z 28 účastníkov, s postupom do krajského a celoslovenského kola a v 2. kategórii Patrik Cánik zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 17. mieste z 36 účastníkov.

Chlapcom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.