Ovocný deň

Picture-Taker-IiMY2k
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.), dievčatá 8. ročníka pripravili 17. 10. 2018 pre žiakov celej školy ovocné poháre. Prvotné nadšenie, donáška ovocia z regiónu, samotná príprava – za prísneho dodržania hygienických pravidiel, kalkulácia ceny, predaj, čistý zisk, recyklácia plastových pohárov a lyžičiek, radosť, smiech a zábava pri práci sa niesli v duchu rozvoja zdravého životného štýlu, environmentálnej výchovy a finančnej gramotnosti. S blížiacim obdobím Vianoc majú dievčatá rôzne nápady a návrhy, ktoré by chceli zrealizovať. Dúfajme, že sa im to podarí a získané finančné prostriedky budú použité na prospešné účely.