Deň matiek a Deň otcov

Picture-Taker-C0XiFH
Rodina - spoločenstvo, ktoré od nepamäti prežilo všetky nástrahy života a v budúcnosti zostane najdôležitejším pilierom života na Zemi, miestom, kde cítime vrúcne dlane našich mamičiek a múdrosť otcov. Všetky deti si v tieto dni na celom svete uctievajú svojich rodičov. Naši žiači spolu s deťmi z MŠ pripravili 13. mája 2018 v KD v Kolároviciach pre naše mamy, staré mamy, veľké ĎAKUJEME v podobe pesničiek, básničiek a tancov. Samozrejme, nezabúdame ani na Deň otcov - 17. júna, otcov, ktorí nás dennodenne povzbudzujú, ukazujú nám cestu, podávajú pomocnú ruku pri objavovaní krás života. Aj Vám otcovia, starí otcovia, dedovia patrí veľké ĎAKUJEME!

Fotogaléria