Krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO

Picture-Taker-i7AOFw
28. mája 2019 reprezentovali našu školu víťazi okresného kola Barbora Hrabovská, Sabina Risová, Karol Kalabus a Vladimír Možješ v krajskom kole súťaže Mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo v Oravskej Porube v kempe Tília Gäceľ. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach – zdravotná príprava, ochrana pred požiarmi, dopravná výchova, civilná ochrana, beh a streľba. Súťaže sa zúčastnili najlepšie družstvá zo žilinského kraja a tak sme hrdí, že aj žiaci našej školy boli jej súčasťou.

Fotogaléria