Spoznávanie miestnej krajiny

Picture-Taker-GCJNzh
30. apríla sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie, ktorá ich na chvíľu priamo vtiahla do dejov prírody a tým im ukázala geografiu priamo „v akcií“. Aj keď nám počasie neprialo, najbližšie okolie sme spoznávali pod dáždnikmi. Trasa exkurzie viedla od Súľovských skál, kde nás privítali pozostatky druhohorného mora, cez lom Jablonové k odpočívadlu v Hlbokom nad Váhom, kde sme spoznávali naše okolie „prstom na mape“, ďalej sme navštívili okresné mesto Bytča a Sobášny palác, cesta pokračovala k bývalému lomu vo Veľkom Rovnom, ktorá bola spojená s pozorovaním procesov vrásnenia a striedania hornín až k nádherným meandrom v Petroviciach. Záver cesty bol spojený priblížením kopaničiarskeho osídlenia v Kolároviciach.

Fotogaléria