Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Picture-Taker-y7fvxr
Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Základné princípy:

1. Pozitívny človek: Celá domácnosť zostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
2. Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
3. Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3.,4.,5.,10. a 11. november 2020. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10dní.
Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17776.pdf