Mikulášska nádielka

Picture-Taker-nDsVV6
V piatok 5.12.2014 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

Žiaci zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa. Všetci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu.

Sv. Mikuláš postupne navštívil všetky ročníky a rozdal balíčky so sladkosťami. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili niektorí žiaci z deviateho ročníka, prevtelení do anjelov a čertov.

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami.

FOTOGALÉRIA