Výchovný koncert

Picture-Taker-AFN6kZ
Dňa 17.5.2016 k nám zavítala umelecká agentúra PRIMA NOTA zo Žiliny. Hudobno-divadelný program o etike slušného správania a spoločenského vystupovania bol koncipovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova a divadelných scénok. Prostredníctvom zábavnej formy si žiaci pripomenuli zásady slušného správania na verejnosti, či kultúrnych podujatiach. Účinkujúci do svojho programu zapájali aj žiakov, dokonca si na záver aj zatancovali a zaspievali.

Fotogaléria