Beseda o extrémizme

Picture-Taker-R7MbyQ
Dňa 18. septembra 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na prejavy extrémizmu. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth, pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s prejavmi extrémizmu v našej spoločnosti, no i predsudkami, ktoré ho môžu vyvolať. Autentickými príbehmi zo života, fotografiami a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí, „bulvárov“ a neoverených článkov v novinách a časopisoch, ktoré dokážu náš úsudok svojou činnosťou ovplyvniť.