Otvorenie školského roka 2018/2019

Milí žiaci a rodičia,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 08.00 hod. v budove základnej školy. Po úvodnom zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli vhodnú obuv na prezutie a písacie potreby.

Mgr. Stanislav Klimo
riaditeľ školy