Vítanie jari

Picture-Taker-5JZ9YW
Jarné prebúdzanie prírody je späté s pestrofarebnosťou a rozmanitosťou okolitej prírody a oslavou života. Detský smiech, tanec a spev zazneli 6. apríla 2019 v kongresovej sále Konzervatória Žilina, kde sa na prehliadke detských folklórnych súborov prestavilo 150 detí z 5 súborov. Našu obec a školu úspešne reprezentovali deti z DFS Kolárik, ktorý svojou choreografiou a umeleckým prevedením zaujali nielen odbornú porotu, ale aj prítomných divákov a nadšencov ľudových zvykov a tradícií. Za prevedenú regionálnu spleť slova, hudby a tanca získali diplom a „Strieborné pásmo".
Blahoželáme!