Pytagoriáda

Na OK v Pytagoriáde boli úspešní riešitelia:

v kategórii P3: Júlia Šimáková

v kategórii P4: Karol Kalabus

Gratulujeme !