Ľudské práva

Hodiny plné zábavy...........

Picture-Taker-fI9oNF
S uplynulým Medzinárodným dňom ľudských práv a Nobelovej ceny za mier, sme sa so žiakmi venovali aktivitám a diskusiam týkajúcich sa danej témy.
Žiaci šiesteho ročníka sa zahrali aktivitu s názvom JEDINEČNÉ ZRKADIELKO, ktorej cieľom bolo „do zrkadielka“ z papiera napísať čo najviac svojich kladných stránok. Pričom pri pohľade do obyčajného zrkadla vidíme len povrch – farbu vlasov, očí, pokožky, úsmev......, no takéto zrkadlo nám dáva nahliadnuť do nášho vnútra a tak sa o sebe a o svojich kamarátoch dozvedieť aj tie tajuplné veci. Na základe lepšieho spoznania sa pôsobí aj uvedomenie si vlastnej dôležitosti, ale aj dôležitosti toho druhého.
Čítať ďalej