Prednáška o duálnom vzdelávaní

Picture-Taker-0q0vn1
Otázka voľby povolania bola aktuálna aj počas dištančného vzdelávania. Uvítali sme preto ponuku Inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a pre žiakov ôsmeho ročníka sme 13. 4. 2021 zorganizovali online prednášku o duálnom vzdelávaní. Prednášajúca Ing. Gabriela Lacková našim ôsmakom počas prezentácie vysvetlila, ako funguje duálne vzdelávanie. Žiaci sa dozvedeli, aké sú výhody duálneho vzdelávania, ktoré stredné školy a zamestnávatelia v našom regióne sú do systému duálneho vzdelávania, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie.
Veríme, že aj táto prednáška pomôže našim žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu.

Irán – zahalená krása

Vďaka projektu Svet okolo nás žiaci 8. a 9. ročníka spoznali 27.09.2019 jednu z ázijských krajín – Irán. Spoločne sme sa pozreli na územie niekdajšej Perzskej ríše, spoznali sme drsnú, hornatú, suchú, no i napriek tomu veľmi pohostinnú krajinu.

Beseda o Holokauste

Picture-Taker-psBVk2
Dňa 4. júna 2019 navštívila našu školu lektorka Mgr. Nina Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Žiline, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka zaujímavo porozprávala o holokauste, jeho príčinách, ale aj následkoch a ľudských tragédiách s ním spojených. Príbehy jednotlivých ľudí na žiakov hlboko zapôsobili a vyvolali množstvo otázok. Viedli ich aj k zamysleniu sa nad rasovými otázkami, zvládnutím odlišnosti iných a morálnymi záväzkami, ktoré máme všetci bez rozdielu toho, v ktorom historickom období žijeme.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Picture-Taker-nYCDTD
Kapitánka žilinského policajného zboru p. JUDr. Paula Dobrovolská nás navštívila 9. mája 2019 v našej základnej škole, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka porozprávala o svojej práci v policajnom zbore a tiež o právach, povinnostiach a trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií. Diskutovali o veciach, ktoré môžu a nemôžu robiť vzhľadom na svoj vek.

Beseda bola veľmi zaujímavá, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Beseda o dospievaní

Picture-Taker-M8ecj7
Biologické, emocionálne a sociálne zmeny, ktoré nastávajú v období dospievania sa prejavia v správaní dievčat a chlapcov. Ako prijať uvedené zmeny a „bezproblémovo“ ich zvládnuť sa dozvedeli dievčatá na prednáške 9. mája, ktorú im pripravila špecializovaná zdravotná sestra p. Mária Skukálková. Svoje odborné poznatky a praktické skúsenosti zo zdravotníckej praxe im odovzdala vo veľmi príjemnej a dôvernej atmosfére. Veríme, že dievčatá si odniesli z tejto besedy veľa cenných poznatkov o svojej intimite a správnych hygienických návykoch.

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-mL6GWf
„Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva len ten vyhráva...“ táto dobová futbalová hymna už „rozprúdila krv“ nejednému hráčovi a fanúšikovi futbalu. Obdobný pocit zažili aj naši žiaci 11. apríla 2019, keď sa mohli osobne stretnúť s futbalistami MŠK Žilina. Róbert Boženík a Benson Anang sa aspoň na malú chvíľku stali „kolárovickými hviezdami“ a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky žiakov, ktoré sa týkali ich denného režimu, stravovania, dosiahnutých športových výsledkov a trávenia voľného času. Marketingový manažér Juraj Vitko, viedol takmer celú besedu a žiakov odmenil vstupenkami na zápas MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava. Samozrejme, najkrajšou odmenou pre žiakov bola autogramiáda známych futbalistov.

Fotogaléria

Beseda o extrémizme

Picture-Taker-R7MbyQ
Dňa 18. septembra 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na prejavy extrémizmu. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth, pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s prejavmi extrémizmu v našej spoločnosti, no i predsudkami, ktoré ho môžu vyvolať. Autentickými príbehmi zo života, fotografiami a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí, „bulvárov“ a neoverených článkov v novinách a časopisoch, ktoré dokážu náš úsudok svojou činnosťou ovplyvniť.

Prednáška o Imrichovi Thurzovi

Picture-Taker-kQR7V1
Viete, ktorý strom je v Bytči najstarší? Ak nie, spýtajte sa siedmakov, resp. siedmačok, majú pod ním krásnu fotku. A kým vás k nemu zavedú, porozprávajú vám pár zaujímavých informácií o Imrichovi Thurzovi, ktoré sa dozvedeli na prednáške  v Sobášnom paláci s PhDr. Janou Kurucárovou. 11. 9. 2018 bol nielen termín prednášky, ale aj deň 420-teho výročia narodenia jediného syna palatína Juraja Thurzu - Imricha. My sme sa v tento deň nechali pozvať na prechádzku dejinami a jedným zaujímavým životným príbehom, ktorý sa za menom Imrich Thurzo skrýva.

Fotogaléria

Hyvää päivää Slovakia !

Picture-Taker-mbcoeP
Dobrý deň, Slovensko !

Dňa 27. 4. 2015 sme v priestoroch našej školy srdečne privítali príjemnú a sympatickú rovesníčku z Fínska. Vilma žiakom ôsmeho a deviateho ročníka predstavila svoju krajinu, rodné mesto, školu, prírodu a dokonca nás oboznámila aj s národnými jedlami. Komunikovala plynule po anglicky, pričom žiaci si vypočuli aj zopár informácií v jej rodnom jazyku – vo fínštine. Janka Chamajová, žiačka bilingválneho gymnázia zvládla úlohu tlmočníčky na výbornú, odprezentovala nám autentické fotografie, ktoré nasnímala v októbri na výmennom pobyte vo Fínsku. Eliška Drobčiarová pripravila veľmi peknú prezentáciu o našej škole. Žiaci si na besede rozvinuli svoje komunikačné schopnosti v angličtine i nemčine a získali veľa zaujímavých poznatkov o „krajine tisícich jazier.“

Čítať ďalej

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-WZ2JQu
Dňa 25. novembra 2013 zavítali na našu školu futbalisti MŠK Žilina (Dávid Guba a Patrik Le Giang) so svojím manažérom . Nadšené úsmevy a radosť žiakov sprevádzali besedu futbalových reprezentantov v priestoroch telocvične základnej školy. Mladí športovci sa podelili o svoje nielen športové zážitky a skúsenosti, ale aj o spomienky z detstva a školských lavíc. Beseda sa niesla v priateľskom duchu a po jej skončení nasledovala autogramiáda.

Za ochotu, skromnosť a úprimnosť pri stretnutí im ďakujeme a prajeme veľa úspechov v športovej činnosti.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej