Zber použitého oleja z domácností

Milí žiaci,
zapojte sa aj Vy do zberu použitého kuchynského oleja od Vás z domácnosti spolu s kamarátkou Olinkou, ktorá sa snaží ochraňovať životné prostredie tým, aby aj ostatné jej kamarátky kvapky neskončili v zemi, ale sa recyklovali.
Olej z domácnosti ktorý po precedení prelejte do čistej PET fľaše odovzdáte vo Vašej škole, kde je umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a životné prostredie. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní.
Vaša trieda sa tak zapojí do súťaže o zaujímavé ceny a vo Vašom zbere Vás budú podporovať aj známe osobnosti ako Marek Hamšík, ale i ďalší.
Stačí aj tak málo aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.