Oznámenie o udelení riaditeľského voľna v ZŠ Kolárovice a prerušení prevádzky v MŠ Kolárovice

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje 29. októbra 2018 (pondelok) žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v dňoch 31. 10. 2018 a  02. 11. 2018 bude zatvorená MŠ z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí.

Školské vyučovanie v ZŠ s MŠ v Kolároviciach sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 7. 5. 2018

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje 7. mája 2018 (pondelok) žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začne v stredu 9. mája 2018 podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch.