Prázdniny

Hurá, prázdniny!

Picture-Taker-66XHVZ
Milí žiaci,
želáme Vám všetkým veselé prázdniny v kruhu priateľov. Slniečko nech Vás zohrieva, voda osvieži, hry potešia. Užívajte si dni voľna bez školských povinností, spoznávajte krásy prírody, Slovenska,... aby ste v septembri, opäť oddýchnutí a svieži zasadli do školských lavíc.

Jarné prázdniny

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že jarné prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy sa uskutočnia v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021. O prípadnej zmene v organizácii vyučovania alebo podmienkach nástupu žiakov do školy po jarných prázdninách, Vás budeme včas informovať.